Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website (www.bellissimofashion.nl) en op alle bestellingen die door jou (i.e. de klant) via deze website worden geplaatst bij Bellissimo fashion. 

Lees deze algemene voorwaarden even goed door. Er staat namelijk veel belangrijke informatie voor jou in als koper. Wij raden het jou bovendien aan om deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat jij ze later nog eens kunt teruglezen. 


Wie zijn wij?

Wij zijn Bellissimo fashion. Een eenmanszaak geregistreerd te Slotsweg 25, 7496PW, Hengevelde, onder KvK-nummer: 3209170

Via onze webshop www.bellissimofashion.nl verkopen we mode-artikelen die afkomstig zijn van diverse merken en leveranciers. 

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden of ons privacybeleid, kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Via e-mail: info@bellissimofashion.nl

Via de post: Slotsweg 25, 7496PW, Hengevelde

En nog een paar belangrijke nummers:

KvK-nummer: 3209170

BTW-nummer Nederland: NL1933996B80

 

1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:

 1. Bellissimo fashion, wij, we, ons: een eenmanszaak gevestigd te Slotsweg 25, 7496PW, Hengevelde en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer: 32091710
 2. Herroepingsrecht: jouw mogelijkheid om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 3. Jij, je jou(w): iedere persoon die onze website gebruikt, een bestelling plaatst en / of waarmee Bellissimo fashion een overeenkomst aangaat of waaraan wij een aanbod deden;
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen jou en Bellissimo fashion, van welke overeenkomst deze algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;
 5. Partij: jij of wij;
 6. Partijen: jij en wij;
 7. Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

2 - Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, aankoop, levering en overeenkomst van, bij of met ons en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens ons. 

Het gebeurt wel eens dat wij deze algemene voorwaarden willen wijzigen. Vanaf het moment dat wij de gewijzigde voorwaarden op onze website publiceren, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing. Op al gedane bestellingen, heeft zo’n wijziging trouwens geen invloed. Als je regelmatig via onze website een bestelling plaatst, is het dan ook aan te raden om zo nu en dan een kijkje te nemen in onze algemene voorwaarden. 

Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd. 

3 - Jouw account 

Om optimaal gebruik te maken van onze webshop, kun jij je registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op onze website. Wij mogen te allen tijde zelf bepalen - naar ons eigen inzicht - of we een account verstrekken. Het kan dus voorkomen dat wij een account weigeren. 

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van jouw account. Wij zijn niet aansprakelijk voor verschrijvingen.

Om een account aan te kunnen maken, moet je aan de volgende eisen voldoen:

 1. Je bent in ieder geval per e-mail bereikbaar;
 2. Je hebt alle gegevens waar wij om vragen naar waarheid ingevuld;
 3. Je verklaart altijd in overeenstemming te zullen handelen met deze algemene voorwaarden en alle relevante toepasselijke wet- en regelgeving.

Natuurlijk doen wij onze best om onze website zo veilig mogelijk te houden. Desondanks ben alleen jij verantwoordelijk voor het gebruik van jouw account. Wij gaan er dan ook vanuit dat alles wat er op jouw account gebeurt, door jou wordt gedaan. Zorg er dus voor dat jij jouw inloggegevens goed hebt afgeschermd voor anderen en houd je wachtwoord strikt geheim. 

Je mag alleen een account aanmaken onder jouw eigen naam. Het is dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan om een account aan te maken onder de naam van iemand anders of om je voor te doen als iemand anders (‘fake profile’). 

Je mag op ieder gewenst moment jouw account annuleren. Koopovereenkomsten die al waren aangegaan voor de verwijdering van jouw account, worden afgewikkeld alsof jouw account niet is verwijderd. 

4 - Persoonsgegevens 

Wanneer je gebruik maakt van onze website, verwerken wij (persoons)gegevens. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier van alles over lezen.

5 - Ons aanbod 

Indien ons aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of er aanvullende voorwaarden aan dit aanbod verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in ons aanbod vermeld.  

Wij kunnen helaas niet garanderen dat de producten die in onze webshop worden aangeboden ook echt te allen tijde verkrijgbaar zijn. We hebben het recht om een product op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We hebben de inhoud van onze website natuurlijk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan Bellissimo fashion niet garanderen dat alle informatie op de website altijd juist en volledig is. Prijzen en informatie op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- of typefouten. 

6 - De overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod van Bellissimo fashion aanvaard en voldoet aan de daarbij door Bellissimo fashion gestelde voorwaarden. 

Na het plaatsen van jouw bestelling, ontvang je van ons een e-mail waarmee wij jouw bestelling bevestigen (“Orderbevestiging”). 

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde bestellingen te weigeren (ook nadat we een Orderbevestiging hebben gestuurd) indien uitzonderlijke omstandigheden ons hiertoe dwingen. We zijn bovendien te allen tijde gerechtigd om de volgende bestellingen te weigeren:

 1. een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd;
 2. een bestelling waarvoor geen correcte gegevens aan ons zijn verstrekt (een onjuist e-mailadres bijvoorbeeld);
 3. een bestelling die het maximaal aantal te bestellen producten, overschrijdt;
 4. een bestelling van een klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

7 - Jouw herroepingsrecht (ontbinden)

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen - zonder opgave van redenen - de overeenkomst kosteloos te ontbinden (‘te herroepen’). Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij - of een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is - het product in bezit hebt gekregen. 

Indien je de overeenkomst wilt ontbinden, kan je het modelformulier voor ontbinding / herroeping (digitaal) aan Bellissimo fashion verzenden of op een andere ondubbelzinnige wijze kenbaar maken dat jij van jouw aankoop afziet. Na ontbinding heb jij nog eens 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. 

Indien de producten aan jou in rekening zijn gebracht, ontvang je van ons het bedrag inclusief de verzendkosten en exclusief de rechtstreekse retourkosten terug, mits hiervan sprake is. Terugbetaling zal plaatsvinden op dezelfde wijze als de oorspronkelijke betaling, tenzij je iets anders hebt aangegeven. 

In het geval van een gedeeltelijke retourzending, betalen we de verzendkosten niet terug (tenzij we de verzendkosten per product hebben gerekend).

Meer informatie over ons retourbeleid vind je op onze website. 

8 - Waardevermindering 

Jij dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten na te gaan. 

Indien een geretourneerd product een gebrek vertoont als gevolg van gebruik dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, kwaliteit en functie van het product te beoordelen, zal er geen terugbetaling plaatsvinden of wordt de waardevermindering bij jou in rekening gebracht. Wees dus voorzichtig! 

9 - Wat je niet kunt herroepen

Je hebt geen recht om de overeenkomst te ontbinden, indien het de levering van een van de volgende producten betreft:

 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

10 - De prijs en betaling 

De prijs van onze producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving. We zijn niet verplicht om onze producten tegen een foutieve lagere prijs te leveren, indien jij de verschrijving of vergissing redelijkerwijs had kunnen herkennen.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

Op onze website staat omschreven hoe en via welke betaalwijzen jij kan betalen.

De prijzen die zijn vermeld op onze website zijn “eindprijzen”. Dit betekent dat ze inclusief de wettelijke BTW zijn en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

Tot het moment waarop de volledige koopprijs door jou is voldaan, blijven de producten ons eigendom. 

Onze prijzen kunnen te allen tijde veranderen. Dergelijke veranderingen zullen echter nooit van invloed zijn op bestellingen waarvoor we reeds aan jou een Orderbevestiging hebben verzonden. 

11 - Jouw wettelijke garantie

Wij zijn gehouden tot de wettelijke garantie van conformiteit en onze garantieplicht betreffende gebreken aan het verkochte product. Dit betekent, kort gezegd, dat jij recht hebt op een goed product. Binnen de wettelijke garantie zorgen wij ervoor dat een defect product zo snel mogelijk wordt gerepareerd of - indien reparatie redelijkerwijs niet mogelijk is - vervangen. In onze garantiebeleid kun je meer lezen over de garantie die wij verstrekken. 

Je bent verplicht om de aan jou geleverde producten na te gaan en te checken of er tekortkomingen aanwezig zijn. Heb je geconstateerd dat het product gebrekkig is? Dan dien je dit tijdig aan ons te melden.

12 - Levering, uitvoering overeenkomst

De levering heeft plaatsgevonden op het moment dat jij - of een door jou aangewezen derde partij - de producten fysiek in bezit krijgt. 

Als plaats van de levering gebruiken wij het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt. 

Nadat jouw bestelling door ons is verwerkt, ontvang je van ons een e-mail en / of sms met een track & trace-link waarmee je het pakket op elk moment kunt volgen. Natuurlijk streven we ernaar om de bestelling van jouw product(en) zo snel mogelijk te leveren en in ieder geval op de datum zoals vermeld op onze Orderbevestiging. Indien er geen leveringsdatum door ons is doorgegeven, zal er in ieder geval binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de datum van de Orderbevestiging door ons worden geleverd. 

Indien wij niet in staat zijn om binnen 30 dagen te leveren, zullen wij jou hierover informeren en heb je de mogelijkheid om:

(i) met de aankoop door te gaan door een nieuwe leverdatum met ons af te spreken, of

(ii) de overeenkomst te ontbinden met volledige restitutie van het betaalde bedrag. 

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van levering aan jou. 

Indien 30 dagen na de eerste poging tot levering van de producten, het niet is gelukt om de producten af te leveren en de reden hiervoor niet bij ons ligt, zal de overeenkomst door ons worden beëindigd. 

Wij mogen derden inschakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 

13 - Heb je een klacht?

Heb je een klacht? Dan kan je contact met ons opnemen via de e-mail, ons contactformulier of via ons Instagram of Facebook account. Wij reageren in principe binnen 14 dagen op jouw klacht. Indien het niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven binnen deze termijn, zullen we in ieder geval de ontvangst van jouw klacht bevestigen en krijg je van ons een indicatie van de termijn waarbinnen wij verwachten jou een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven.

Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dien jij binnen een redelijke termijn nadat jij het gebrek hebt ontdekt, ons daarvan op de hoogte te stellen.

Je kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL). 

14 - Voor als we een conflict hebben

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt bepaald, zullen alle conflicten die mochten ontstaan in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bellissimo fashion gevestigd is.